1
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0299.jpg
2
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0306.jpg
3
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0310.jpg
4
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0315.jpg
5
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0320.jpg
6
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0326.jpg
7
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0334.jpg
8
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0340.jpg
9
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0345.jpg
10
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0349.jpg
11
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0352.jpg
12
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0356.jpg
13
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0362.jpg
14
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0369.jpg
15
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0373.jpg
16
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0378.jpg
17
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0382.jpg
18
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0385.jpg
19
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0392.jpg
20
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0397.jpg
21
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0403.jpg
22
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0408.jpg
23
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0414.jpg
24
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0419.jpg
25
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0423.jpg
26
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0430.jpg
27
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0435.jpg
28
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0441.jpg
29
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0446.jpg
30
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0451.jpg
31
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0456.jpg
32
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0460.jpg
33
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0466.jpg
34
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0470.jpg
35
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0475.jpg
36
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0478.jpg
37
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0481.jpg
38
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0486.jpg
39
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0488.jpg
40
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0499.jpg
41
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0534.jpg
1
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0301.jpg
2
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0302.jpg
3
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0312.jpg
4
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0316.jpg
5
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0317.jpg
6
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0329.jpg
7
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0330.jpg
8
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0331.jpg
9
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0336.jpg
10
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0337.jpg
11
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0342.jpg
12
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0353.jpg
13
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0357.jpg
14
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0363.jpg
15
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0365.jpg
16
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0370.jpg
17
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0375.jpg
18
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0379.jpg
19
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0383.jpg
20
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0389.jpg
21
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0393.jpg
22
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0398.jpg
23
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0399.jpg
24
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0404.jpg
25
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0409.jpg
26
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0410.jpg
27
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0411.jpg
28
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0420.jpg
29
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0426.jpg
30
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0431.jpg
31
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0436.jpg
32
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0448.jpg
33
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0453.jpg
34
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0457.jpg
35
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0461.jpg
36
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0462.jpg
37
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0463.jpg
38
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0467.jpg
39
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0472.jpg
40
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0483.jpg
41
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0504.jpg
42
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0510.jpg
43
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0512.jpg
44
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0514.jpg
45
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0515.jpg
46
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0517.jpg
47
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0519.jpg
48
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0521.jpg
49
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0523.jpg
50
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0524.jpg
51
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0526.jpg
52
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0528.jpg
53
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0530.jpg
54
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0531.jpg
1
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0297.jpg
2
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0503.jpg
3
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0506.jpg
4
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0509.jpg
5
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Agnes-B-Menswear-SS19-Paris-0536.jpg
Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris
100 View slideshow

Agnès B Menswear Spring Summer 2019 Paris