Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris
1
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0409.jpg
2
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0413.jpg
3
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0419.jpg
4
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0427.jpg
5
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0434.jpg
6
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0438.jpg
7
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0445.jpg
8
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0451.jpg
9
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0459.jpg
10
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0464.jpg
11
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0471.jpg
12
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0477.jpg
13
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0485.jpg
14
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0490.jpg
15
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0497.jpg
16
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0500.jpg
17
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0507.jpg
18
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0511.jpg
19
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0517.jpg
20
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0525.jpg
21
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0532.jpg
22
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0537.jpg
23
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0542.jpg
24
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0547.jpg
25
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0556.jpg
26
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0558.jpg
27
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0564.jpg
28
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0571.jpg
29
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0576.jpg
30
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0581.jpg
31
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0588.jpg
32
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0592.jpg
33
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0602.jpg
34
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0609.jpg
35
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0617.jpg
36
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0624.jpg
37
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0629.jpg
38
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0634.jpg
39
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0639.jpg
40
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0645.jpg
41
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0651.jpg
42
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0660.jpg
43
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0665.jpg
44
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0675.jpg
45
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0681.jpg
46
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0687.jpg
47
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0692.jpg
48
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0695.jpg
49
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0700.jpg
50
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0704.jpg
51
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0709.jpg
52
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0715.jpg
53
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0723.jpg
54
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0726.jpg
55
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0731.jpg
56
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0736.jpg
57
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0741.jpg
58
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0749.jpg
59
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0752.jpg
60
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0757.jpg
61
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0761.jpg
62
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0762.jpg
63
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0770.jpg
64
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0777.jpg
65
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0783.jpg
66
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0788.jpg
67
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0794.jpg
68
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0797.jpg
69
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0804.jpg
70
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0811.jpg
71
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0814.jpg
72
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0822.jpg
73
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0830.jpg
74
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0832.jpg
75
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0839.jpg
76
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0841.jpg
77
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0850.jpg
78
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0856.jpg
79
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0869.jpg
80
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0875.jpg
81
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0933.jpg
1
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0410.jpg
2
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0416.jpg
3
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0423.jpg
4
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0429.jpg
5
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0441.jpg
6
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0446.jpg
7
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0448.jpg
8
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0452.jpg
9
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0456.jpg
10
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0460.jpg
11
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0467.jpg
12
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0472.jpg
13
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0474.jpg
14
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0479.jpg
15
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0487.jpg
16
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0491.jpg
17
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0501.jpg
18
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0503.jpg
19
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0520.jpg
20
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0526.jpg
21
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0539.jpg
22
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0544.jpg
23
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0551.jpg
24
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0561.jpg
25
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0567.jpg
26
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0574.jpg
27
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0578.jpg
28
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0583.jpg
29
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0585.jpg
30
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0590.jpg
31
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0595.jpg
32
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0604.jpg
33
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0606.jpg
34
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0611.jpg
35
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0613.jpg
36
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0618.jpg
37
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0621.jpg
38
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0631.jpg
39
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0635.jpg
40
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0640.jpg
41
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0641.jpg
42
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0647.jpg
43
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0653.jpg
44
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0656.jpg
45
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0661.jpg
46
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0663.jpg
47
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0668.jpg
48
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0677.jpg
49
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0678.jpg
50
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0683.jpg
51
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0688.jpg
52
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0697.jpg
53
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0701.jpg
54
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0706.jpg
55
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0712.jpg
56
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0716.jpg
57
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0727.jpg
58
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0732.jpg
59
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0733.jpg
60
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0738.jpg
61
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0743.jpg
62
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0753.jpg
63
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0765.jpg
64
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0773.jpg
65
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0779.jpg
66
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0789.jpg
67
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0790.jpg
68
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0795.jpg
69
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0800.jpg
70
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0805.jpg
71
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0807.jpg
72
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0816.jpg
73
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0819.jpg
74
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0825.jpg
75
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0831.jpg
76
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0846.jpg
77
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0852.jpg
78
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0858.jpg
79
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0863.jpg
80
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0871.jpg
81
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0880.jpg
82
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0883.jpg
83
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0917.jpg
84
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0924.jpg
1
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0439.jpg
2
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0468.jpg
3
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0481.jpg
4
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0504.jpg
5
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0552.jpg
6
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0599.jpg
7
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0626.jpg
8
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0648.jpg
9
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0670.jpg
10
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0719.jpg
11
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0737.jpg
12
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0746.jpg
13
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0767.jpg
14
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0774.jpg
15
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0785.jpg
16
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0808.jpg
17
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0823.jpg
18
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0844.jpg
19
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0889.jpg
20
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0891.jpg
21
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0894.jpg
22
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-0896.jpg
1
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-4950.jpg
2
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-4963.jpg
3
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-4938.jpg
4
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-4956.jpg
5
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-4969.jpg
6
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5002.jpg
7
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5011.jpg
8
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-4995.jpg
9
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-4986.jpg
10
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-4981.jpg
11
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-4999.jpg
12
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5008.jpg
13
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5021.jpg
14
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-4976.jpg
15
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5015.jpg
16
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5046.jpg
17
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5073.jpg
18
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5029.jpg
19
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5032.jpg
20
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5055.jpg
21
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5037.jpg
22
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5067.jpg
23
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5063.jpg
24
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5042.jpg
25
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5040.jpg
26
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5078.jpg
27
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5112.jpg
28
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5105.jpg
29
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5082.jpg
30
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5118.jpg
31
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5136.jpg
32
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5138.jpg
33
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5103.jpg
34
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5152.jpg
35
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5091.jpg
36
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5119.jpg
37
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5132.jpg
38
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5121.jpg
39
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5126.jpg
40
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5159.jpg
41
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5166.jpg
42
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Balmain-RTW-FW17-Paris-5163.jpg

The planet bags were novel and fun, the velvet boots bedecked in shine. Of course, there is only one designer for whom the crown of bling can go to, and that is Olivier Rousteing at Balmain. He took the idea of heavy metal back to its core, in a collection that picked back up where the menswear outing just over a month ago had left off: music. [CONTINUE READING...]

Gold, bling, streamers and strands of beads and sequins, stud work and plenty of eyeliner, this picked right back up from where Rousteing's menswear collection left: music's influence on fashion. Rock out. [CONTINUE READING...]

This season, some male designers also presented ideas of a strong, empowered femininity: at Balmain, Olivier Rousteing turned top models Gigi Hadid and Kendall Jenner into fierce huntresses and gypsy queens. [CONTINUE READING...]

 

Gigi Hadid, the media goddess, transformed into a desert priestess. Hair tightly pulled up into cornrows, with a long ponytail at the back. The kiss of an Amazonian killer, lips bearing a stripe of sculpted gold. The first of Oliver Rousteing’s Balmain women, building a global silhouette for the French house. Elements that move between Africa, the Far West and the Amazon. “I was a child when Nirvana were at their peak, but their powerful music of rebellion definitely made an impact on me. And continues to do so even today,” explained Olivier Rousteing, “those liberating words, encouraging us to ignore the rules and stay faithful to ourselves.” Reaching Nirvana to touch the things the designer holds dear. Nirvana going wild on the soundtrack, becoming an emotional souvenir. A remix of Sweet Dreams blends in with that golden age, soft lines, fringes that ripple with every movement, tie dye treatments. Then, Aerosmith’s “Dream On” as we move into exotic skins, nude, trompe-l'œil inserts. Followed by patchwork jackets with studs, concert style T-Shirts with canine heads. Necklaces with leather and animal print. Bold, statement, an exotic safari, revisiting the prints of the house’s founder, Pierre Balmain. Until we arrive at the finale of woven black: shiny, perfect for a warrior.

By Stefano Roncato - MFF Magazine for Fashion

NOWFASHION + MFF Magazine For Fashion
 

 

Watch the livestream of the Balmain show ready-to-wear collection Fall/Winter 2017 from Paris.

SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Balmain Menswear Fall Winter 2021
42 PHOTOS
Balmain Ready To Wear Fall Winter 2021
62 PHOTOS
Balmain Spring Summer 2021
82 PHOTOS
Balmain Menswear Resort 2020
38 PHOTOS
Paul & Joe Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris
87 PHOTOS
Louis Vuitton Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris
148 PHOTOS
Greta Constantine Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris
23 PHOTOS
Shiatzy Chen Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris
115 PHOTOS
Moon Young Hee Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris
129 PHOTOS
Junko Shimada Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris
20 PHOTOS
Miu Miu Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris
190 PHOTOS
Ellery Ready To Wear Fall Winter 2017 Paris
124 PHOTOS