Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York
1
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9202.jpg
2
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9212.jpg
3
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9216.jpg
4
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9225.jpg
5
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9229.jpg
6
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9236.jpg
7
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9241.jpg
8
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9244.jpg
9
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9251.jpg
10
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9259.jpg
11
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9265.jpg
12
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9273.jpg
13
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9281.jpg
14
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9288.jpg
15
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9291.jpg
16
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9300.jpg
17
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9310.jpg
18
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9316.jpg
19
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9322.jpg
20
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9325.jpg
21
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9330.jpg
22
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9336.jpg
23
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9344.jpg
24
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9351.jpg
25
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9357.jpg
26
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9363.jpg
27
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9368.jpg
28
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9377.jpg
29
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9380.jpg
30
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9386.jpg
31
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9391.jpg
32
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9397.jpg
33
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9402.jpg
34
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9412.jpg
35
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9418.jpg
36
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9425.jpg
37
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9434.jpg
38
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9440.jpg
39
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9445.jpg
40
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9450.jpg
41
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9460.jpg
42
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9468.jpg
43
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9473.jpg
44
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9482.jpg
45
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9488.jpg
46
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9494.jpg
47
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9501.jpg
48
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9507.jpg
49
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9513.jpg
50
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9522.jpg
51
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9526.jpg
52
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9533.jpg
53
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9540.jpg
54
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9548.jpg
55
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9555.jpg
56
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9561.jpg
57
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9569.jpg
58
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9575.jpg
59
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9580.jpg
60
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9584.jpg
61
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9592.jpg
62
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9600.jpg
63
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9605.jpg
64
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9610.jpg
65
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9700.jpg
1
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9237.jpg
2
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9255.jpg
3
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9340.jpg
4
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9475.jpg
5
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9422.jpg
6
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9213.jpg
7
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9469.jpg
8
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9564.jpg
9
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9523.jpg
10
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9700.jpg
11
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9393.jpg
12
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9218.jpg
13
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9262.jpg
14
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9399.jpg
15
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9275.jpg
16
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9435.jpg
17
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9541.jpg
18
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9297.jpg
19
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9206.jpg
20
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9441.jpg
21
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9331.jpg
1
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9283.jpg
2
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9303.jpg
3
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9619.jpg
4
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9634.jpg
5
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9621.jpg
6
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9317.jpg
7
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9549.jpg
8
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9562.jpg
9
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9670.jpg
10
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9630.jpg
11
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9681.jpg
12
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9556.jpg
13
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9267.jpg
14
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9453.jpg
15
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9406.jpg
16
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9677.jpg
17
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9674.jpg
18
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9669.jpg
19
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9495.jpg
20
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9364.jpg
21
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9247.jpg
22
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9581.jpg
23
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9372.jpg
24
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9347.jpg
25
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9268.jpg
26
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9497.jpg
27
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9623.jpg
28
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9195.jpg
29
Calvin Klein Collection Ready To Wear Fall Winter 2017 New York Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-9483.jpg
10
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6819.jpg
11
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6821.jpg
12
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6828.jpg
13
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6838.jpg
14
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6835.jpg
15
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6831.jpg
16
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6847.jpg
17
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6854.jpg
18
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6842.jpg
19
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6849.jpg
20
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6860.jpg
21
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6868.jpg
22
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6882.jpg
23
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6883.jpg
24
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6890.jpg
25
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6897.jpg
26
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6905.jpg
27
Calvin-Klein-RTW-FW17-New-York-6901.jpg

Opening with David Bowie’s "This is Not America" track – mixed by the infamous Michel Gaubert – the intention was clear early on. The political undercurrent was present, and Simons' tactful approach to celebrating individuality and inclusivity via different faces and different pieces was spot on. This collection wasn’t for one type of person, editor, or celebrity; it was a collection for the people. [CONTINUE READING...]

 

This is not America. David Bowie’s voice immediately warms up the room, flooding it with a rush of memories. And as the White Duke sings, it’s a reflection on America – the starting point for the new Calvin Klein created by Raf Simons in one of the most hotly anticipated co-ed style debut shows of the season. The label that has made brand building and minimalism part of its DNA, together with the more conceptual style developed over the past decade. Today was a cerebral crash unveiled through visual poetry. “It reflects what’s around us,” Raf Simons, Chief Creative Officer of Calvin Klein, explained to MFF, “all these different people, with different styles and dress codes. It’s the future, the past, art deco, the city, the American west. All and none of these, it isn’t an era, or a thing, it’s not one look. It is the union of different characters and different individuals, just like America itself. It is the unique beauty and feeling of America.” An inspiration transmitted through the show space - a parade and the artwork of Sterling Ruby, a trilogy, the second part of which is housed in the brand’s offices, with the third part to be revealed in May. A parade, like a runway show, rich in suggestions, interpreted through new faces and the women who have accompanied the Belgian creative through years. The first silhouettes featured clean lines and contrasting colours. Mixing references. Striped like the uniform of a music band. Metal flower applications. Shirts and boots from the wild west reinterpreted, with the metal point engraved with the number 205, which also appeared on edge of turtle necks, it is the street number of the office in New York - where it all began. Banker style suits worn with provocative nude tops and knitted sleeves. Sleek black leather, shiny with a touch of Mapplethorpe. Feathers trapped in sci-fi dresses, the fur coat covered in a plastic outer layer – like a protective cover. Tone on tone jeans with turn ups, hyper graphic florals, micro checks that can be spotted in the food court or the waiting room at the law courts, from the banal to the science fiction, from urban to rural. “It’s like a film,” explained Pieter Mulier, the Creative Director of the Pvh owned brand who appeared at the end of the show with Simons. Walking through the rows of iconic faces, it was hard not to notice Gwyneth Paltrow with Julianne Moore and the unforgettable Lauren Hutton. The iconic Brooke Shields sitting in the front row and on the clothes: a stylized silhouette of the model and actress from a celebrated ad campaign for the brand was transformed into a big tag on the back of trousers. A link between the past and the future. Unforgettable as well, the slogan that sparked all the hype, “What comes between me and my Calvins? Nothing”.

By Stefano Roncato - MFF Magazine for Fashion

NOWFASHION + MFF Magazine For Fashion

 

Watch the livestream of the Calvin Klein show ready-to-wear collection Fall/Winter 2017 from New-York. 

 

 

SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Calvin Klein 205W39NYC Men & Women Spring Summer 2019 New York
Calvin Klein 205W39NYC Men & Women Fall Winter 2018 New York
Calvin Klein 205W39NYC Ready To Wear Spring Summer 2018 New York
Marc Jacobs Ready To Wear Fall Winter 2017 New York
177 PHOTOS
Ralph Lauren Ready To Wear Fall Winter 2017 New York
79 PHOTOS
Assembly New York Ready To Wear Fall Winter 2017 New York
14 PHOTOS
Thom Browne Ready To Wear Fall Winter 2017 New York
215 PHOTOS
Marchesa Ready To Wear Fall Winter 2017 New York
73 PHOTOS
Yeezy Season 5 New York
48 PHOTOS
Anna Sui Ready To Wear Fall Winter 2017 New York
117 PHOTOS
Derek Lam Ready To Wear Fall Winter 2017 New York
26 PHOTOS