1
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0609.jpg
2
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0612.jpg
3
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0617.jpg
4
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0621.jpg
5
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0625.jpg
6
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0632.jpg
7
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0637.jpg
8
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0643.jpg
9
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0648.jpg
10
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0655.jpg
11
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0660.jpg
12
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0666.jpg
13
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0672.jpg
14
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0678.jpg
15
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0684.jpg
16
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0689.jpg
17
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0695.jpg
18
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0701.jpg
19
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0707.jpg
20
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0715.jpg
21
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0720.jpg
22
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0725.jpg
23
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0730.jpg
24
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0735.jpg
25
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0740.jpg
26
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0745.jpg
27
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0750.jpg
28
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0757.jpg
29
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0761.jpg
30
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0768.jpg
31
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0771.jpg
32
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0778.jpg
33
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0785.jpg
34
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0789.jpg
35
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0794.jpg
36
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0798.jpg
37
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0804.jpg
38
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0810.jpg
39
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0818.jpg
40
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0825.jpg
41
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0829.jpg
42
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0836.jpg
43
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0844.jpg
44
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0851.jpg
45
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0857.jpg
46
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0861.jpg
47
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0867.jpg
48
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0871.jpg
49
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0878.jpg
50
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0885.jpg
51
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0890.jpg
52
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0896.jpg
53
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0902.jpg
54
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0906.jpg
55
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0912.jpg
56
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0918.jpg
57
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0925.jpg
58
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0929.jpg
59
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0936.jpg
60
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0938.jpg
61
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0943.jpg
62
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0946.jpg
63
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0950.jpg
64
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0956.jpg
65
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-1034.jpg
1
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0619.jpg
2
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0615.jpg
3
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0623.jpg
4
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0640.jpg
5
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0645.jpg
6
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0650.jpg
7
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0663.jpg
8
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0673.jpg
9
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0680.jpg
10
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0685.jpg
11
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0703.jpg
12
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0696.jpg
13
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0726.jpg
14
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0722.jpg
15
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0717.jpg
16
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0711.jpg
17
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0751.jpg
18
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0775.jpg
19
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0765.jpg
20
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0780.jpg
21
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0791.jpg
22
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0787.jpg
23
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0847.jpg
24
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0832.jpg
25
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0812.jpg
26
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0838.jpg
27
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0822.jpg
28
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0914.jpg
29
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0908.jpg
30
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0952.jpg
31
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0958.jpg
1
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0236.jpg
2
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0238.jpg
3
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0243.jpg
4
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0247.jpg
5
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0248.jpg
6
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0250.jpg
7
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0252.jpg
8
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0255.jpg
9
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0258.jpg
10
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0259.jpg
11
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0262.jpg
12
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0264.jpg
13
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0265.jpg
14
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0271.jpg
15
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0286.jpg
16
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0294.jpg
17
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0296.jpg
18
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0299.jpg
19
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0304.jpg
25
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0329.jpg
26
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0332.jpg
27
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0334.jpg
28
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0337.jpg
29
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0339.jpg
30
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0387.jpg
31
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0392.jpg
32
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0398.jpg
33
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0405.jpg
34
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0408.jpg
35
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0412.jpg
36
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0414.jpg
37
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0423.jpg
38
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0429.jpg
39
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0433.jpg
40
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0443.jpg
41
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0449.jpg
42
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0450.jpg
43
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0458.jpg
45
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0471.jpg
46
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0478.jpg
47
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0481.jpg
48
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0495.jpg
49
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0496.jpg
50
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0502.jpg
51
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0506.jpg
52
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0508.jpg
53
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0518.jpg
54
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0531.jpg
55
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0533.jpg
56
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0537.jpg
57
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0540.jpg
58
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0545.jpg
59
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0556.jpg
60
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0564.jpg
61
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0565.jpg
62
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0573.jpg
63
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0576.jpg
64
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0580.jpg
65
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0583.jpg
66
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0591.jpg
67
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0598.jpg
68
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0400.jpg
69
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0602.jpg
70
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0439.jpg
71
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0410.jpg
72
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0416.jpg
73
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0464.jpg
74
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0384.jpg
75
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0965.jpg
76
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0963.jpg
77
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-0975.jpg
78
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Givenchy-Menswear-Fall-Winter-2016-Paris-1036.jpg
Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris
174 View slideshow

Givenchy Menswear Fall Winter 2016 Paris