Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan
Slideshow
Gallery
1
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1135.jpg
2
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1142.jpg
3
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1146.jpg
4
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1154.jpg
5
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1161.jpg
6
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1168.jpg
7
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1174.jpg
8
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1181.jpg
9
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1189.jpg
10
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1194.jpg
11
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1201.jpg
12
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1207.jpg
13
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1211.jpg
14
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1218.jpg
15
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1224.jpg
16
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1230.jpg
17
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1235.jpg
18
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1241.jpg
19
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1246.jpg
20
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1252.jpg
21
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1258.jpg
22
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1264.jpg
23
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1270.jpg
24
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1274.jpg
25
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1280.jpg
26
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1285.jpg
27
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1290.jpg
28
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1295.jpg
29
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1300.jpg
30
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1314.jpg
1
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1136.jpg
2
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1137.jpg
3
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1148.jpg
4
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1156.jpg
5
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1157.jpg
6
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1158.jpg
7
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1163.jpg
8
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1169.jpg
9
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1177.jpg
10
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1184.jpg
11
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1197.jpg
12
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1176.jpg
13
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1202.jpg
14
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1209.jpg
15
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1220.jpg
16
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1221.jpg
17
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1226.jpg
18
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1227.jpg
19
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1236.jpg
20
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1242.jpg
21
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1248.jpg
22
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1259.jpg
23
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1261.jpg
24
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1271.jpg
25
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1276.jpg
26
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1277.jpg
27
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1281.jpg
28
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1286.jpg
29
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1287.jpg
30
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1291.jpg
31
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1296.jpg
32
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1297.jpg
33
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1301.jpg
1
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1131.jpg
2
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1134.jpg
3
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1143.jpg
4
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1151.jpg
5
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1179.jpg
6
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1186.jpg
7
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1196.jpg
8
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1225.jpg
9
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1237.jpg
10
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1254.jpg
11
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1293.jpg
12
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1302.jpg
13
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1303.jpg
14
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1306.jpg
15
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1307.jpg
16
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1309.jpg
17
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1310.jpg
18
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Julian-Zigerli-Menswear-FW14-Milan-1317.jpg

Backstage before showing in the hallowed halls of the Armani Teatro, Swiss designer Julian Zigerli looked rather rested and relaxed. Only the second menswear designer to be given the nod from the maestro Zigerli, who is a graduate of the University of Arts in Berlin, has already got a buzz about him and his love of bold prints.

“I am calm right now because everything looks good,” explained Zigerli. “The collection turned out really really nice, and I am happy with the whole set up of the show. Its because of my team basically, because they really make it work,” added the designer who seems to have a well develop sense of modesty.
However modest would not be a word to describe this collection, which used nine different prints, each more vibrant then the next, in the show.

The leitmotif pattern of the collection was the honeycomb. It appeared not just as a colorful print on purple tracksuits or honey yellow pants, but also as the weave used for the many knitwear pieces or even cleverly pulled apart, to more closely resemble a broken chain of molecules, and printed across a shawl collar jacket and matching pants.

The other strong running theme of this collection, called “The One and Only” was a stand up band of fabric that ran along the edges of jackets and trousers. Giving the impression that the models had been vacuum packed into their designer duds.

It’s easy to imagine any number of urban style loving musicians and their acolyte being more then happy to be sealed up in these Zigerli designs.

SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Julian Zigerli Ready To Wear Spring Summer 2019 Tokyo
71 PHOTOS
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2017 Paris
22 PHOTOS
Julian Zigerli Menswear Spring Summer 2017 Paris
35 PHOTOS
Julian Zigerli Menswear Fall Winter 2016 Paris
34 PHOTOS
Stella Jean Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
47 PHOTOS
Massimo Rebecchi Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
67 PHOTOS
Dsquared2 Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
62 PHOTOS
Philipp Plein Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
104 PHOTOS
Musso Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
45 PHOTOS
Anteprima Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
99 PHOTOS
MSGM Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
69 PHOTOS
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
111 PHOTOS