Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris
1
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1443.jpg
2
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1450.jpg
3
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1458.jpg
4
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1464.jpg
5
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1468.jpg
6
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1476.jpg
7
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1481.jpg
8
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1488.jpg
9
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1495.jpg
10
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1502.jpg
11
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1511.jpg
12
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1519.jpg
13
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1525.jpg
14
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1529.jpg
15
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1535.jpg
16
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1540.jpg
17
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1546.jpg
18
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1553.jpg
19
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1563.jpg
20
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1569.jpg
21
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1579.jpg
22
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1590.jpg
23
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1597.jpg
24
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1609.jpg
25
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1614.jpg
26
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1619.jpg
27
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1631.jpg
28
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1637.jpg
29
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1643.jpg
30
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1658.jpg
31
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1664.jpg
32
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1673.jpg
33
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1680.jpg
34
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1689.jpg
35
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1698.jpg
36
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1703.jpg
37
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1712.jpg
38
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1721.jpg
39
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1728.jpg
40
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-Men-FW14-1736.jpg
1
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0018.jpg
2
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0058.jpg
3
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0069.jpg
4
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0078.jpg
5
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0094.jpg
6
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0100.jpg
7
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0132.jpg
8
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0147.jpg
9
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0154.jpg
10
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0156.jpg
11
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0166.jpg
12
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0177.jpg
13
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0185.jpg
14
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0200.jpg
15
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0206.jpg
16
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0228.jpg
17
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0231.jpg
18
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0236.jpg
19
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0246.jpg
20
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0251.jpg
21
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0264.jpg
22
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0273.jpg
23
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0282.jpg
24
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0292.jpg
25
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0299.jpg
26
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0302.jpg
27
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0314.jpg
28
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0321.jpg
29
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0334.jpg
30
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0338.jpg
31
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0347.jpg
32
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0355.jpg
33
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0363.jpg
34
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0372.jpg
35
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0383.jpg
36
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0396.jpg
37
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0402.jpg
38
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0424.jpg
39
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0435.jpg
40
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0443.jpg
41
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0453.jpg
42
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0461.jpg
43
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0468.jpg
44
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0479.jpg
45
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0492.jpg
46
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0494.jpg
47
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0505.jpg
48
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0533.jpg
49
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0537.jpg
50
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0548.jpg
51
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0562.jpg
52
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0586.jpg
53
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0594.jpg
54
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0603.jpg
55
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0612.jpg
56
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0625.jpg
57
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0635.jpg
58
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0641.jpg
59
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0668.jpg
60
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0679.jpg
61
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0694.jpg
62
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0708.jpg
63
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0720.jpg
64
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0736.jpg
65
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0749.jpg
66
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0752.jpg
67
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0770.jpg
68
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0779.jpg
69
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0785.jpg
70
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0794.jpg
71
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0806.jpg
72
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0823.jpg
73
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0854.jpg
74
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0869.jpg
75
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0902.jpg
76
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0913.jpg
77
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Rick-Owens-FW2015-Menswear-Paris-0982.jpg
7
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6596.jpg
8
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6617.jpg
9
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6647.jpg
10
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6662.jpg
11
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6668.jpg
12
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6697.jpg
13
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6702.jpg
14
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6711.jpg
15
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6718.jpg
16
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6764.jpg
17
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6797.jpg
18
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6845.jpg
19
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6867.jpg
20
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6870.jpg
21
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6878.jpg
22
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6893.jpg
1
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6582.jpg
2
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6587.jpg
3
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6592.jpg
4
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6602.jpg
5
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6609.jpg
6
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6616.jpg
7
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6623.jpg
8
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6630.jpg
9
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6635.jpg
10
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6643.jpg
11
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6652.jpg
12
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6659.jpg
13
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6664.jpg
14
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6672.jpg
15
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6680.jpg
16
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6687.jpg
17
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6694.jpg
18
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6701.jpg
19
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6706.jpg
20
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6714.jpg
21
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6722.jpg
22
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6728.jpg
23
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6734.jpg
24
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6742.jpg
25
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6747.jpg
26
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6756.jpg
27
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6761.jpg
28
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6769.jpg
29
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6779.jpg
30
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6785.jpg
31
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6793.jpg
32
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6801.jpg
33
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6807.jpg
34
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6814.jpg
35
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6823.jpg
36
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6829.jpg
37
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6835.jpg
38
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6843.jpg
39
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6849.jpg
40
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6858.jpg
41
Rick Owens Menswear Fall Winter 2015 Paris Credits: Guillaume Roujas
Rick-Owens-Menswear-FW15-Paris-6895.jpg

Much will be made of the "air down there" at the Rick Owens show on Thursday. The always envelope-pushing designer decided what the fashion world needed now was to get a good glimpse of his models low-hanging fruit. 

Yep, you read right: Owens designed a number of his outfits to be worn upside down so that sleeves swung out at the sides and collars curved up and around to frame each model's exposed nether regions. There were other alliterations on the same idea, clothing deconstructed and reworked upside down or back to front, which left other parts of the body visible to the naked eye. 

But those more reactionary pieces felt like an unfortunate distraction from the rest of the show. The more traditional-looking outerwear Owens produced was some of his strongest. Cut in A-line silhouettes, the coats played with different fabric treatments of volume and often broke open at the sides to exaggerate the tent-like look of double-breasted coats and leather jackets. 

In addition to all the great outerwear, Owens also produced graphic patterned tunics that, along with the final group of three puffa coats, were delineated in a way that gave the pieces a subtle inference of armor.

This show might be remembered for the appearance of the male models nuts and bolts, but the real fixtures and fittings that will support this collection next season were all those great coats. 

 

SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Rick Owens Ready To Wear Fall Winter 2021
48 PHOTOS
Rick Owens Menswear Fall Winter 2021
44 PHOTOS
Rick Owens Ready To Wear Spring Summer 2021
45 PHOTOS
Rick Owens Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris
203 PHOTOS
Komakino Menswear Fall Winter 2015 Paris
21 PHOTOS
Saint Laurent Menswear Fall Winter 2015 Paris
128 PHOTOS
Thom Browne Menswear Fall Winter 2015 Paris
119 PHOTOS
Umit Benan Menswear Fall Winter 2015 Paris
46 PHOTOS
Paul Smith Menswear Fall Winter 2015 Paris
107 PHOTOS
Cifonelli Menswear Fall Winter 2015 Paris
58 PHOTOS
Y-3 Menswear Fall Winter 2015 Paris
Y-3
173 PHOTOS
Rynshu Menswear Fall Winter 2015 Paris
95 PHOTOS