Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai
Slideshow
Gallery
1
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0001.jpg
2
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0002.jpg
3
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0003.jpg
4
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0004.jpg
5
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0005.jpg
6
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0006.jpg
7
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0007.jpg
8
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0008.jpg
9
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0009.jpg
10
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0010.jpg
11
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0011.jpg
12
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0012.jpg
13
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0013.jpg
14
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0014.jpg
15
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0015.jpg
16
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0016.jpg
17
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0017.jpg
18
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0018.jpg
19
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0019.jpg
20
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0020.jpg
21
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0021.jpg
22
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0022.jpg
23
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0023.jpg
24
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0024.jpg
25
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0025.jpg
26
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0026.jpg
27
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0027.jpg
28
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0028.jpg
29
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0029.jpg
30
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0030.jpg
31
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0031.jpg
32
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0032.jpg
33
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0033.jpg
34
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0034.jpg
35
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0035.jpg
36
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai Credits: Courtesy of PR
XU-ZHI-Fashion-Show-Ready-To-Wear-Spring-Summer-2020-Shanghai-0036.jpg
SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2019 Shanghai
31 PHOTOS
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London
28 PHOTOS
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan
56 PHOTOS
Cabbeen Spring Summer 2020 Shanghai
50 PHOTOS
NPC Spring Summer 2020 Shanghai
NPC
42 PHOTOS
Cher Spring Summer 2020 Shanghai
35 PHOTOS
Lucio Vanotti Spring Summer 2020 Shanghai
28 PHOTOS
Forele Spring Summer 2020 Shanghai
34 PHOTOS
Stage Spring Summer 2020 Shanghai
49 PHOTOS
Yun Moonmoon Spring Summer 2020 Shanghai
33 PHOTOS
Yiwen Studio Spring Summer 2020 Shanghai
68 PHOTOS